Suomalainen journalismi 2016

Journalismi 2016: Tapahtuuko yrittäjäjournalistien ja journalismiyritysten esiinmarssi?

Hyvä lukija, tervetuloa ensimmäisen journalismin seuraavaa vuotta kartoittavan raportin pariin! Kyselyymme vastanneiden mukaan suomalaisen journalismin vuosi 2016 näyttää tältä:

  • Moni vastaaja ainakin toivoo, että alkavana vuonna Suomeen syntyisi lisää yksittäisten toimittajien ja toimittajajoukkojen yrityksiä, jotka vaikkapa perustaisivat maksullisia digilehtiä tai lähtisivät muuten kilpailemaan mediakentän vanhojen toimijoiden kanssa. Yrittäjäjournalistien ja journalismiyritysten etu voisi olla ketteryys: ne ovat sekä henkisesti että taloudellisesti vapaita vanhojen mediatalojen taakoista. Useissa muissa maissa tällaisia yrityksiä jo on, ja vaikka Suomi on pieni markkina, tännekin luulisi mahtuvan muutama uusi yritys. Sitä paitsi suomalaiset yritykset voivat mainiosti toimia maailmanlaajuisilla markkinoilla.
  • Keskustelu luotettavuudesta, infosodasta ja vaihtoehtomediasta kiihtyy. Useat vastaajat luottavat siihen, että luotettavuuden ja oikean tiedon merkitys alkaa korostua. Toiset arvioivat, että vaihtoehtoinen, jopa trollaava tiedonvälitys lisääntyy.
  • Vastaajat luottavat suomalaisen journalismin laatuun. Vaikka parantamisen varaa on aina, journalismi on pääsääntöisesti laadukasta, kenties parempaa kuin koskaan. Toimittajat ovat koulutetumpia kuin koskaan, internet avaa heille nopean ja käsittämättömän laajan väylän kaikenlaiseen tietoon, digitoituminen tehostaa tiedon käsittelyä, ja median konseptit ja prosessit ovat kovemmassa kunnossa kuin koskaan ennen.
  • Journalismin ja kaupallisen sisällön rajanveto jakaa mielipiteitä. Osa vastaajista on sitä mieltä, että tilanne on hallinnassa, osa pelkää, että natiivimainonta ja muut uudet kaupallisen sisällön muodot heikentävät journalismin luotettavuutta. Osapuilleen kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että luotettavuus ja riippumattomuus ovat journalismin korvaamaton ydin, josta ei ole mahdollista tinkiä.
  • Vastaajat ovat monta mieltä myös siitä, onko parhaiden journalistien nimeäminen kannatettavaa vai eikö. Yksittäiset huipputekijät ovat olennainen osa journalistista kulttuuria, mutta toisaalta journalistisen tuotteen tekeminen on joukkuelaji. Tähtiä ei ole ilman taustayhteisöä.

Yksi asia kiinnittää huomiota: vastauksista ei piirry esiin kovin selviä trendejä. Tähän voi olla monta selitystä. Ehkä alan näkymät ovat poikkeukselliset epäselvät. Kenties journalismin ja median huiput ovat kyllästyneet visiointiin, joka ei johda mihinkään. Voi olla myös niin, että suomalaiselta media-alalta puuttuu tänä pimeänä loppuvuonna 2015 suuria näkemyksiä ja kehitysideoita, jotka olisivat samaan aikaan toteuttamiskelpoisia ja innostavia, kädet savessa mutta katse kaukana tulevaisuudessa.

Lopuksi esitämme lisäkysymyksen kaikkien tähän kyselyyn vastanneiden ja tätä raporttia lukevien pohdittavaksi.

Viidennessä kysymyksessä annoimme vastaajille itsevaltaisen aseman ja maagisia kykyjä. Useimmat halusivat taikoa paniikin pois ja innon ja ilon sen tilalle. Nyt kysymme: Vaatiiko tappiomielialan hylkääminen ja innostuminen todella diktaattorinvaltuuksia ja taikasauvaa? Ihan todella?

Suuri kiitos kaikille vastanneille. Ilman teitä tästä ei olisi tullut mitään.

Helsingissä 17.12.2015

Janne Saarikko          Elina Yrjölä

http://bit.ly/saarikko     http://bit.ly/1TDcFmj

Tämän raportti ja kaikki saamamme vastaukset ovat luettavissa verkossa osoitteessa www.uusimedia.info