Mikä on positiivisin asia journalismissa ensi vuonna? Miksi?

Auttakaa, uudet raikkaat toimijat!

Yhteen asiaan suomalaiset journalistit ja mediapomot luottavat, ja se asia on suomalaisen journalismin laatu. Hyvin monen vastaajan mielestä ensi vuoden myönteisin asia on se, että edelleen tehdään valtavasti ensiluokkaista tai vähintään hyvää journalistista sisältöä. Vaikka on vaikeaa, vaikka on hälyä, vaikka on vaikka mitä.

Muutama vastaaja kiinnittää huomiota siihen, että vaikka journalismi on laadukasta, yleisö tuntuu silti luottavan mediaan entistä vähemmän – tai ainakin yleisön jäsenevät tuovat epäluottamustaan esiin äänekkäämmin kuin aiemmin. Tähän vastaajat tarjoavat lääkkeeksi esimerkiksi aitoa vuorovaikutteisuutta ja sitä, että toimittajat pyrkisivät lähemmäksi yleisöjään.

”Journalismin arvo nousee. Siksi että informaatiosota pahenee ja siksi että valetietoa on niin paljon että sen valheellisuus alkaa jo näkyä. Siksi että ihmiset tarvitsevat luotettavaa tietoa maailman ollessa tulessa. Siksi että näistä asioista puhutaan.”

Hanne Aho, puheenjohtaja, Suomen Journalistiliitto

”Veikkaan, että se on niin sanottu ’yrittäjyysjournalismi’ (entrepreneurial journalism), eli se miten toimituksellista työtä tehdään yhä vähemmän isojen mediatalojen työntekijöinä ja vakituisissa työsuhteissa ja yhä enemmän yksityisinä yrittäjinä. Olen tulkinnut, että tämä (ainakin anglo-amerikkalaisen) tutkimuksen piirissä jo hetken pyöritetty ajatus ”yrittäjyysjournalismista” eroaa tavallisesta freelancer-journalismista siten, että journalistiseen yrittäjyyteen voi liittyä paljon muidenkin palveluiden kehittämistä, tuottamista ja myymistä kuin perinteisten juttujen tekemistä ja myymistä. Ainakin täällä yliopistolla tämä on aihe, josta opiskelijat kaipaavat eniten oppia.”

Laura Ahva, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Iso joukko vastaajia odottaa kuitenkin raikasta tuulahdusta uusilta, pieniltä toimijoilta, joilla ei ole taakkanaan isojen mediatalojen vanhan tekemisen suojaamista, ammattiomistajien kovia tuottovaatimuksia eikä korporaatioiden yleiskuluja. Pienten ja ketterien odotetaan tekevän kiinnostavaa sisältöä kiinnostavilla tavoilla, mutta niiltä odotetaan myös uutta asennetta. ”Vähemmän itkua ja enemmän tekemistä.”

”Analytiikka tulee osaksi yhä useamman journalistin ja toimituksellisen tiimin arkea. Se rohkaisee meitä ajattelemaan lukijan palvelemista uudella tavalla ja ennen kaikkea helpottaa turhasta luopumista. Toisin sanoen alamme vihdoinkin keskustella maksavasta asiakkaasta eli lukijasta ja hänen tarpeistaan ja käyttökonteksteistaan.”

Jussi Tuulensuu, uutispäätoimittaja, Aamulehti

Esiin nousevat myös kokeilut muun muassa kerronnan tavoissa, datajournalismi ja kerronnallinen ote. Lisäksi on odotettavissa, että digiosaaminen paranee ja analytiikka antaa uusia työkaluja myös journalisteille.