Miten tämä raportti on syntynyt?

Lähetimme noin 80 suomalaiselle median ja journalismin tuntijalle sähköpostitse 5 kysymystä.

Pyrimme löytämään vastaajia, jotka edustaisivat suomalaista mediakenttää monipuolisesti: erilaisia medioita ja kanavia, erilaista journalismia, eri näkökulmia mediaan ja niin edelleen. Ylikorostimme hieman nuoria ja uransa alkuvaiheessa olevia journalisteja. Jälkikäteen voi todeta, että ainakin kaupallinen radio jäi aliedustetuksi.

Kysymysten muotoilussa pyrimme siihen, että niihin olisi melko helppo vastata ja että vastauksia olisi helppo käsitellä. Ajattelimme sekä vastaajien että omaa työekonomiaamme mutta myös lukijoiden voimia. Emme väitä, että raporttimme olisi syvällinen; sen sijaan väitämme, että se on edustava pikakatsaus siihen, mitä suomalaiset journalistit ja mediajohtajat juuri tänä syksynä ajattelevat.

Vastauksia tuli 29.

Kokosimme vastaukset ja analysoimme niitä kevyen laadullisesti sekä kirjoitimme havaintomme tekstiksi.

Seuraavilla sivuilla ovat analyysimme ja kaikkien vastaajien kaikki vastaukset vastaajan nimellä varustettuina. Yhdessä kysymyksessä poikkeamme tästä: parhaiden toimittajien nimeäminen tapahtuu anonyymisti.

Idea tämän raportin laatimisesta syntyi, kun teimme Ollaanks me -journalistihackathonia (http://ollaanks.me). Sekä hackathon että tämä kysely ovat meille harrastustoimintaa, emmekä vielä tiedä, teemmekö tällaisen raportin joskus uudelleen tai tekeekö joku muu tämän innoittamana vastaavan kyselyn. Otamme kuitenkin mielellämme palautetta vastaan siltä varalta, että ryhdymme tähän uudestaan vaikkapa vuoden kuluttua.

Tämän kyselyn esikuva on some-toimisto Kurion Some-markkinoinnin trendit -raportti (http://kurio.fi/ajankohtaista/tutkimus-some-markkinoinnin-trendit-2015/). Kiitos Kuriolle inspiraatiosta!