Mikä on suomalaisen journalismin puhutuin tai kohutuin uusi asia vuonna 2016? Miksi?

Trollit ja some – kiinnostavinta suomalaisessa journalismissa 2016?

”Kohuja ei voi ennustaa.”

Reijo Ruokanen, päätoimittaja, Talouselämä, Markkinointi&Mainonta ja Fakta

Aika moni vastaaja oli sitä mieltä, että tämä kysymys on vastaamiskelvoton. Ja niinhän se on, ettei kohuja voi ennustaa.

On kuitenkin kiinnostavaa, ettei vastauksista oikeastaan piirry yhtenäistä trendiä. Maailmassa on sellaisiakin toimialoja, joilla vastaajat ovat hyvin samanmielisiä siitä, mikä lähitulevaisuudessa kuohuttaa.

Osin tämä kertoo siitä, että median näkymät ovat poikkeuksellisen sumuiset. Moni on myös turhautunut visiointiin: visioitu on, mutta visioista on ollut vain vähän konkreettista hyötyä. Realismia on, että mediatalojen nykyiseen kannattavuuteen vaikuttaa visioita voimakkaammin kova arkinen työ, joka vie parhaita pikkuhiljaa eteenpäin.

Voi myös olla, että media-alan vastaajat ovat niin analyyttisia, etteivät he lähde ennustelemaan puheenaiheita yhtä innokkaasti kuin jollakin toisella alalla toimivat vastaajat.

Mutta voi myös olla, että todella uraauurtavia, samaan aikaan realistisia ja inspiroivia visioita uupuu. Iso osa vastaajistamme koettaa työkseen saada jo olemassa olevia mediainstituutioita parempaan vauhtiin, ja silloin voi olla vaikea irrottautua tästä hetkestä ja maalailla hurjia tulevaisuudenkuvia.

Muutamat vastaajat arvelevatkin, että kiinnostavimmat avaukset tulevat muualta kuin suurista mediataloista. Ehkä 2016 on se vuosi, jolloin Suomessa syntyy monta riippumattomien toimittajien yritystä journalistiseen ja muuhunkin sisällöntuotantoon muutenkin kuin vain itsensä työllistämisen mielessä.

Muutamia asioista sentään piirtyy selvästi esiin.

Keskustelu trolleista, infosodasta, vaihtoehtomediasta ja luotettavuudesta saattaa hyvinkin edetä uudelle tasolle vuonna 2016.

Julkaiseminen suoraan sosiaalisen median alustoille on kysymys, johon useimpien medioiden todennäköisesti täytyy ottaa kantaa jo alkavana vuonna.

Mobiilikäytön räjähtäminen ja lifestyle-median digitoitumisen alku saavat vain pari mainintaa, mutta niitä kannattaa pitää silmällä. Kiinnostavaa on myös nähdä, päättyykö digimainonnan kasvu.

Ja raha ja rakenteet pysyvät keskustelussa vuodenvaihteen jälkeenkin.